فروشگاه نی نی جور
سارقدستگیری

بیست و نهمین مرحله از طرح رعد توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ صبح سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران اجرا شد. در طرح رعد قرار است کلانتری‌های پایتخت حوزه استحفاظی خود را از حضور مجرمان پاکسازی کنند.