سفالگری؛ سیب


با استفاده از این هنر زیبا و روح افزا یک سیب تزیینی جالب درست می کند که چه به صورت خام و چه به صورت رنگ آمیزی شده دکوری خاص را رقم می زند.


۰ نظر