آموزش دوخت دامن کلوش


در این آموزش طرز دوخت دامن کلوش را با الگو و اندازه گیری ها و نحوه برش به طور کامل توضیح می دهد.


۰ نظر