آموزش کوئیلینگ؛ تابلوی قلب


از نوارهای کاغذی (کوئیلینگ) می توان به اشکال مختلف استفاده کرد مانند این ویدئو که با نوارهای باریک روی بوم، قلبی زیبا درست می کند.


۰ نظر