گردنبند نمدی درست کنید


این گردنبند از نوار های باریک درست می شود.


۰ نظر