آموزش درست کردن گل با روبان برای تزیین


از این گل بیشتر برای کادوپیچ کردن استفاده می شود.


۰ نظر