ساخت جالب گوزن با رول دستمال کاغذی


با استفاده از مقوای لوله ای دستمال توالت یک کاردستی زیبا به شکل کله گوزن بسازید.


۰ نظر