گریم صورت برگرفته از برج فلکی عقرب (آبان)


زودیاک، از نظر نجومی تقسیمات دوازده گانه منطقةالبروج که هر قسمت یک برج فلکی (پیکر آسمانی) نامیده می شود. در لاتین برج کژدم یا همان عقرب با نام Scorpio می باشد که با آبان ماه خورشیدی مصادف است.


۰ نظر