یک تزیین بسیار جالب و زمستانی برای کادو


با استفاده از کمی کاموا و یک پام پام که طرز ساخت آن نیز آموزش داده شده کادوی خود را با تزیین زمستانی تقدیم کنید.


۰ نظر