آموزش بافت موتیف گل با قلاب


در هنر بافتنی موتیف به اشکال هندسی مانندی گفته می شود که می توان با وصل کرئن تعدادی از آن ها یک شال،رومیزی،پتو و یا هر چیز دیگری درست کرد.


۰ نظر