آموزش کوئیلینگ؛ قاب تزیینی


ساخت گل هایی داخل قاب با هنر ملیله کاغذی که یک تزیینی دیواری بسیار زیبا و هنرمندانه است.


۰ نظر