آموزش رنگ آمیزی پارچه به روش شیبوری


واژه ژاپنی شیبوری به معنای پیچاندن، چلاندن یا فشردن است که اشکال متنوعی از گره ها، شکل دهی و متراکم کردن پارچه را به شیوه های متفاوت قبل از رنگرزی در بر می گیرد.


۰ نظر