چطور حشرات را از باغ دور نگه داریم؟


در باغ ها  و باغچه ها تقریبا غیرممکن است که از حشراتی مانند شته و شپشک و غیره رهایی پیدا کنیم. در این ویدیو راه هایی را برای مبارزه با این آفت های گیاهی به شما آموزش می دهیم.


۰ نظر