آموزش بافت پتو با موتیف های قلاب بافی


در این ویدیو بافت موتیف هایی دو رنگ و متصل کردن آن ها برای ساخت یک پتو آموزش داده می شود.


۰ نظر