تزیین قاب گوشی؛ مدل 35


آموزش 4 طرح بامزه که بر روی قاب یا کاورهای ساده گوشی قابل اجراست.


۰ نظر