ساخت خانه قارچی پری ها با خمیر پلیمری


یک مجسمه بسیار بامزه و نستالژیک از خانه پری ها در انیمیشن ها که می توانید به راحتی با کمی خمیر پلیمری بسازید.


۰ نظر