آموزش ساخت آویز کلید و عینک


ساخت یک جا کلیدی ساده با چوب که جایی برای آویزان نمودن عینک نیز دارد.


۰ نظر