برنامه ای زنده با محتوای عجیب به مجری گری آقای ضیا ؟!


نقدی بر 30 دقیقه برنامه زنده فرمول یک با مجری گری علی ضیا و مهمانانش حول یک قطعه آهنگ اما با جملاتی سوال برانگیز و دور از شان هنرمندان 96/11/14


۰ نظر