واکنش دکتر علی عسکری درمورد انتقاد حاتمی کیا از برنامه هفت


دلجویی رئیس رسانه ملی از ابراهیم حاتمی کیا. 


۰ نظر