وقتی مهران مدیری، لاک پشت و شاهرخ استخری، اسب شد !؟


روایت مهران مدیری و شاهرخ استخری درباره اولین تجریه بازیگری در تئاتر در برنامه دورهمی


۰ نظر