اشتباه عجیب صدا و سیما در مستند بدون فیلتر با رویکرد تلگرام


اشتباه صدا و سیما در طراحی صفحه تلگرام منتسب به اعضای داعش در مستند بدون فیلتر


۰ نظر