نخستین فیلم منتشر شده از فخیم زاده در بیمارستان


مصاحبه با مهدی فخیم زاده که چندی پیش با دو دستگاه موتور در جاده چالوس تصادف کرده بود.


۰ نظر