شاهکار جدیدی از فیلمسازی صدا و سیما!!


فقط تو تلويزيون ايران از روی جوراب بتادین ميزنند/ همچين چيزى را هيچ جاى دنيا پيدا نميكنيد!!


۰ نظر