کنایه نیما کرمی به لغو کنسرت تتلو در ترکیه


صحبتهای های نیما کرمی در خصوص فروش نرفتن بلیت کنسرت تتلو در ترکیه که مجبور به لغو کنسرت شد.


۰ نظر