واکنش بغض آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی


اشک های جمشید مشایخی برای عزت الله انتظامی در بیمارستان و واکنشش به درگذشت همبازی و همکار چندین دهه اش 


۰ نظر