نگاهی متفاوت به گفتگوی جنجالی ظلی پور و فراستی


برنامه من و شما با اجرای آرش ظلی پور،روز جمعه میهمان مسعود فراستی بود،برنامه ای که بسیار جنجال ساز شد...!


۰ نظر