روحیه خوب «حسین محب اهری» در بستر بیماری


حسين محب اهرى ، هنرمند دوست داشتنى و خاطره ى كودكى هايمان، در جنگ با يك بيمارى سخت چگونه سالهاست همچنان با اُميد برنده ميدانه و چقدر زیبا زندگی رو میبینه


۰ نظر