نوازندگی زیبای هنرمند ویولونیست در مترو


حیف این استعدادها که ناشناخته ماندند و مجال هنرنمایی آن ها ایستگاه مترو می باشد...


۰ نظر