حاشیه ای عجیب در کنسرت حمید عسکری


در کنسرت حمید عسکری تک خوانی یک زن سر و صدای زیادی را به پا کرد.


۰ نظر