بازهم پلی بک خوانی در کنسرت، این بار حامد زمانی


بعد از حمید هیراد این بار پلی بک خوانی حامد زمانی در اجرای زنده.


۰ نظر