انتقاد تند رضا فیاضی از دورهمی و مهران مدیری


رضا فیاضی: به دروغ گلو پاره می کنند که درد مردم را می دانند!


۰ نظر