فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣٨٠٨٢ ۱۱:۵۴ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ٢٠۴ ف

آشنایی با هنر گچمه بافی

گچمه‏ بافی که از صنايع دستی انحصاری کهگيلويه و بويراحمد است، هنری مرکب از گليم و قالی است که در زمينه گليم و با گلهای قاليچه‏ ای بافته می‏ شود.

آشنایی با هنر گچمه بافی

در بافت گچمه از پود استفاده نمي‏شود، بلکه از خامه‏اي که در بافت گليم به کار مي‏رود بهره مي‏گيرند. بعد از چله‏ کشی، در حاشيه و نقشه آن از بافت قالي استفاده مي‏شود و به صورت برجسته بافته مي‏شود. عشاير کهگيلويه و بويراحمد از گچمه براي زيرانداز و تزئين چادرها و خانه ‏های خود استفاده مي‏کنند.

اين صنعت دستي از نظر اقتصادی و اشتغالزايی برای بافندگان آن اهميت ويژه ‏ای دارد. بازار آن نيز پررونق است. بافت گچمه در روستاهای سپيدار، پازنان، لما و بوته عليا رونق فراوان دارد.

بافت گچمه تركیبی از بافت قالی و گلیم است بدین ترتیب كه بعد از چله كشی در حاشیه و نقش آن از بافت قالی پیروی شده و بصورت گلهای برجسته بافته می شود. بافت زمینه نیز به صورت گلیم است كه به همین خاطر" گل برجسته" آن معروف شده است. این هنر ارزشمند محصول دسترنج بانوان عشایر منطقه است كه اكنون به بازارهای جهانی راه یافته است. هنر گچمه بافی علاوه برجنبه های هنری و زیبایی آن كه برای استفاده كنندگان دارد، از نظر اقتصادی ، اشتغال زایی و تولید ارزش افزوده نیز برای منطقه در صورت حمایت بیشتر می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار شود.

بیتوته

آشنایی با هنر گچمه بافی