توضیحات روحانی در مورد طرح کارورزی و ایجاد اشتغال


گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر حسن روحانی 


۰ نظر