ماجرای ابهام برانگیز قیمت گذاری و عرضه پژو 2008


ماجرای طولانی قیمت گذاری و عرضه پژو 2008.وقتی که خودروساز در سکوت معنادار وزارت صنعت پایش را روی پدال افزایش قیمت می گذارد!


۰ نظر