اسنادی که ادعای مجوز نداشتن موسسه کاسپین را رد می‌کند!


نشان دادن اسنادی که ادعای بانک مرکزی درباره مجوز نداشتن موسسه کاسپین را رد می‌کند در برنامه زنده حالا خورشید چهارشنبه 28 تیرماه


۰ نظر