افشاگری نماینده مجلس از آماری که دولت درباره کاهش قاچاق می دهد!


گلایه شدید محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آماری که دولت درباره کاهش قاچاق در سطح کشور می دهد.


۰ نظر