ادامه تحصن مالباختگان کاسپین؛دولت و بانک مرکزی در سکوت!


بامداد شنبه ٨مهر ماه ٩٦ (تاسوعا) دوازدهمين روز از تحصن مالباختگان مظلوم كاسپين و همچنان سكوت مسئولين بانک مرکزی و دولت


۰ نظر