واکنش مبهم قاسمی به تهدید رنو بر قطع همکاری!


نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه (96/07/17)


۰ نظر