هشدار جدی به دولت درباره انتشار بی رویه اوراق مشارکت!


هشدار بخش خصوصی به دولت درباره انتشار بی رویه اوراق مشارکت و ضرر آن در آینده 


۰ نظر