خودکشی اقتصادی عجیب برخی صادرکنندگان ایرانی!


روایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد از خودکشی عجیبی که برخی صادرکنندگان ایرانی انجام می دهند...


۰ نظر