یکه‌زارع: اگر سایپا و ایران خودرو خصوصی شوند به نفع مملکت است


یکه‌زارع مدیرعامل ایران خودرو همین امروز من و مدیرعامل سایپا را بردارید به نفع مملکت است


۰ نظر