دستگیری اخلال گران بازار ارز


رئیس پلیس تهران بزرگ: حضور پلیس در بازار ارز با درخواست دولت و بانک مرکزی بود.


۰ نظر