بار کج 600 هزار دلاری به مقصد نرسید


ضبط بار 600 هزار دلاری که با اتوبوس از تهران به سلیمانیه عراق می رفت


۰ نظر