علت گرانی دلار در گفتگو با وزیر سابق اقتصاد


شمس الدین حسینی تحریم های آمریکا را دلیل گرانی دلار می داند


۰ نظر