صحبت های وزیر اقتصاد و دارایی درمورد التهاب بی علت بازار ارز


کرباسیان: التهاب بوجود آمده در بازار ارز کاملا بی منطق و احتمالا کار مافیای دلار میباشد.


۰ نظر