اطلاعیه دوم و سوم بانک مرکزی برای کنترل ارز


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره یکسان سازی نرخ ارز اطلاعیه ای صادر کرد.


۰ نظر