واکنش رشیدپور به اظهار نظر سیف درباره بازار ارز


واکنش رشیدپور به اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز


۰ نظر