کرایه تاکسی در تهران گران شد!


افزایش 12 درصدی نرخ کرایه تاکسی در تهران؛ گفت و گو با قنادان مدیر عامل تاکسیرانی تهران


۰ نظر