نتیجه بی اعتنایی «دولت سازندگی» به دستور رهبری بر وضع اقتصاد امروز


کلیپ ویژه‌ی سایت دفتر رهبر انقلاب درباره «بی‌اعتنایی دولت سازندگی به دستور رهبری و اثر این بی‌اعتنایی بر وضع امروز اقتصاد کشور»


۰ نظر