حباب به وجود آمده در بازار سکه برطرف خواهد شد


گفت و گو با سیف رئیس بانک مرکزی پیرامون حباب به وجود آمده در بازار سکه؛ کمبودی در عرضه سکه نداریم.


۰ نظر